Jan Nušl: Odchod

 • Název Odchod
 • Dílo zaniklé
 • Autor Jan Nušl
 • Vznik 1980
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ reliéf
 • Materiál m??
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka vý?ka asi 180 cm
 • Zdroj Spolupráce výtvarníka s architektem. P?ehled prací za rok 1980. Praha [1981]; SPURNÝ, Jan. Jan Nu?l. Praha 1983
 • Sou?adnice 49.878976, 18.289975
 • ?tvr? Koblov
 • Lokalizace pr??elí smute?ní sín?
 • zdroj: SPURNÝ, Jan. Jan Nušl. Praha 1983
  popis: plastika ?eny napravo je dílem pro smute?ní sí? v Koblov?, postava nalevo je modelem pro komplexn?jší výzdobu smute?ní sín? v Klatovech
 • popis: reliéf visel nalevo od vstupu do smute?ní sín? (v místech za dnes vzrostlým ke?em)
  datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek