Martin Pawera: Zpr?mysln?ní stavebnictví a ?ivotní prost?edí / Ptáci a Strom

 • Název Zpr?mysln?ní stavebnictví a ?ivotní prost?edí / Ptáci a Strom
 • Autor Martin Pawera
 • Vznik 1985
 • Typ reliéf
 • Materiál keramika
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka reliéf Strom v jídeln?, reliéf Ptáci v chodb? vedle jídelny; dnes prostor vyu?íván jako sklad a dílna soukromé firmy
 • Zdroj ZAO Dílo; http://www.pawera.cz/
 • Sou?adnice 49.807805, 18.309004
 • ?tvr? Kun?i?ky
 • Lokalizace p?vodn? jídelna panelárny, dnes dílna firmy Aeroterm
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: archiv Martina Pawery
  popis: model reliéfu do chodby
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: archiv Martina Pawery
  popis: model reliéfu do jídelny