Lumír ?merda: Telegram / Jubileum

 • Název Telegram / Jubileum
 • Dílo zaniklé
 • Autor Lumír ?merda
 • Vznik 1976–1977
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ reliéf
 • Materiál d?evo (javor)
 • Stav p?i p?estavb? restaurace odkoupil Roman Kuba, dnes v jeho ostravské kancelá?i na ul. Výstavní (Ateliér Simona)
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka rozevírací reliéf na zp?sob otevíracího oltá?e ? zav?ený telegram po rozev?ení uká?e rodinnou slavnost; p?i schvalování p?sobila tato k?es?anská asociace potí?e ? nakonec schváleno, ale z vnit?ního reliéfu muselo zmizet rozd?lení na t?i výjevy dle ?ivotních fází (mládí, dosp?lost a stá?í); kolaudováno v únoru 1978
 • Zdroj AMO Dílo; D?ev?né reliéfy Lumíra ?merdy. Praha 1982; sd?lil Lumír ?merda
 • Sou?adnice 49.844080, 18.156689
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace n?kdejší salonek restaurace Olympia
 • popis: zav?ený reliéf
  datum: 2017
  foto: Ji?í ?i?ka
 • popis: otev?ený reliéf
  datum: 2017
  foto: Ji?í ?i?ka
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: zav?ený reliéf
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: rozev?ený reliéf
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: archiv Lumíra ?merdy
  popis: p?vodní model reliéfu, jeho? koncepci musel ?merda na pokyn komise p?epracovat (zrušit zamýšlený triptych mládí-dosp?lost-stá?í a odstranit ze stolu motivy knihy, která mohla p?ipomínat Bibli)
 • zdroj: archiv Lumíra ?merdy
  popis: p?vodní návrh reliéfu neschválený um?leckou komisí z ideových d?vod?