Marie Fidrichová: d?tské h?išt? s kosmickými motivy

 • Název d?tské h?išt? s kosmickými motivy
 • Dílo zaniklé
 • Autor Marie Fidrichová
 • Vznik 1980–1981
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ d?tské h?išt?
 • Materiál keramika
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka hotovo ji? 1981, ale pro nep?ipravenost stavebního místa osazeno a? pozd?ji
 • Zdroj ZAO Dílo; GVUO dokumentace
 • Sou?adnice 49.809436, 18.241524
 • ?tvr? Záb?eh nad Odrou
 • Lokalizace mezi panelovými domy na ul. Hulvácká
 • zdroj: GVUO dokumentace
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: GVUO dokumentace
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
  popis: h?išt? b?hem výstavby
  datum: 1982
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
  popis: h?išt? b?hem výstavby
  datum: 1982