Olbram Zoubek: Lev

 • Název Lev
 • Autor Olbram Zoubek
 • Vznik 1978–1979
 • Typ plastika
 • Materiál osinkocement
 • Stav dobrý, avšak pon?kud zastín?no stromy
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka u??í výb?rové ?ízení 1977; oficiální zadání zn?lo Vztah ?lov?ka a jeho díla; plastika hotova ji? koncem roku 1979, ale pro nep?ipravenost stavby osazena a? v kv?tnu 1982; restaurováno 2017
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.861121, 18.213253
 • ?tvr? Hoš?álkovice
 • Lokalizace p?ed budovou televizního vysíla?e
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: GVUO dokumentace
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: GVUO dokumentace
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula