Vladimír Neuwirt, Zden?k Kupka: vítací pouta? / vstup do m?sta

 • Název vítací pouta? / vstup do m?sta
 • Autor Vladimír Neuwirt Zden?k Kupka
 • Vznik 1979–1980
 • Typ designový prvek pouta?
 • Materiál kov
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka p?vodn? pouta? vznikl pro vstup do m?sta od Opavy, ale následn? byl ozna?en jako nereprezentativní, byl nahrazen jiným a p?emíst?n k silnici od D?hylova; a?koli pouta? p?inále?í k Ostrav?, stojí ji? za hranicí katastru (tedy na katastru D?hylova)
 • Zdroj Spolupráce výtvarníka s architektem. P?ehled prací za rok 1980. Praha [1981]
 • Sou?adnice 49.861591, 18.162706
 • ?tvr? Plesná
 • Lokalizace u silnice vedoucí z D?hylova do Ostravy
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: p?elom 70./80. let 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: fotoarchiv AMO