Eva Krystynová, Bohumír Krystyn: U?íme se od p?írody

 • Název U?íme se od p?írody
 • Autor Eva Krystynová Bohumír Krystyn
 • Vznik 1979–1980
 • Typ dekorativní st?na mozaika
 • Materiál keramika
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Zdroj ZAO Dílo; Eva Krystynová. Výb?r z výtvarné tvorby. Ostrava 1988; ?PA?KOVÁ, Eva ? ??ASTNÁ, Marie ? IVÁNEK, Jakub: Univerzita a um?ní. Um?lecká díla ve ve?ejném prostoru V?B-TUO / Art on Campus. The Public Art Collection at V?B-TUO. Ostrava 2017
 • Sou?adnice 49.777332, 18.219236
 • ?tvr? Výškovice
 • Lokalizace n?kdejší ZŠ Lumírova (dnes Fakulta bezpe?nostního in?enýrství VŠB-TUO)
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek