Lenka Klodová: Náru? / Objetí

 • Název Náru? / Objetí
 • Autor Lenka Klodová
 • Vznik 2006
 • Typ plastika
 • Materiál pískovec maletínský
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka http://www.socharstvi.info/realizace/objeti; https://petrkovice.ostrava.cz/cs/o-petrkovicich/zajimavosti/dalsi-vyznamne-stavby-a-pamatky
 • Zdroj a?koli byla socha vytvo?ena v rámci Mezinárodního kamenného sympozia Landek 2006, vznikala ji? pro konkrétní prostor horní ?ásti pet?kovického nám?stí?ka, který Klodová sama urbanisticky ?e?ila; podobu sochy schválilo zastupitelstvo obvodu; autorka je místní roda?kou
 • Sou?adnice 49.875088, 18.258434
 • ?tvr? Pet?kovice
 • Lokalizace na nám?stí?ku ve st?edu obce
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek