Felix Papsdorf: Ludwig van Beethoven

 • Název Ludwig van Beethoven
 • Autor Felix Papsdorf
 • Vznik p?ed rokem 1942
 • Typ plastika
 • Materiál mramor carrarský
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Zdroj IVÁNEK, Jakub. Papsdorf, Felix. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Supplementum ?. 2, Ostrava 2013
 • Sou?adnice 49.836841, 18.195277
 • ?tvr? T?ebovice
 • Lokalizace n?kdejší zámecký (dnes T?ebovický) park
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2005
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO