Jan Naš: Sloupoví

 • Název Sloupoví
 • Autor Jan Naš
 • Vznik 2009
 • Typ plastika
 • Materiál d?evo
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka z Mezinárodního socha?ského sympozia Plesná 2009
 • Sou?adnice 49.834591, 18.193181
 • ?tvr? T?ebovice
 • Lokalizace naproti kostelu, p?ed budovou bývalé školy (dnes zdravotní st?edisko)
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek