Weissmannové (dílna): Sv. Jan Nepomucký

 • Název Sv. Jan Nepomucký
 • Autor Weissmannové (dílna)
 • Vznik 1756–1764 (?)
 • Typ plastika
 • Materiál pískovec
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  p?vodn? socha stávala ve Svinov? u Svinovského mostu p?ed ?eku Odru (nedaleko dnešní lávky pro p?ší a kola), ve 30. letech 20. století byla prodána Marii Stonawské-Scholzové (spisovatelka Maria Stona), která ji umístila na nádvo?í svého zámku v T?ebovicích (p?ed vchod do zámecké kaple), kde z?stala do roku 1957, kdy byla p?emíst?na na své sou?asné umíst?ní; sou?ást kulturní památky (areál kostela)

 • Zdroj IVÁNEK, Jakub. Socha sv. Jana Nepomuckého u Svinovského mostu z dílny frýdeckých Weissmann?. Ostrava 27. P?ísp?vky k d?jinám a sou?asnosti Ostravy a Ostravska. Ostrava 2013
 • Sou?adnice 49.834392, 18.192981
 • ?tvr? T?ebovice
 • Lokalizace mezi stromy nalevo p?ed h?bitovní branou
 • P?vodn?
  Opavská, 721 00 Ostrava-Svinov, ?eská republika
 • datum: 2011
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2011
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: Fotoalbum farnosti T?ebovice
  popis: st?hování sochy ze zámku ke kostelu v roce 1957
  datum: 1957
 • zdroj: Fotoalbum farnosti T?ebovice
  popis: st?hování sochy ze zámku ke kostelu v roce 1957
  datum: 1957