Alena Ov?á?ková: reliéf pro kv?tinovou sí?

 • Název reliéf pro kv?tinovou sí?
 • Dílo zaniklé
 • Autor Alena Ov?á?ková
 • Vznik 1968–1971
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ dekorativní st?na reliéf
 • Materiál keramika
 • Stav ???
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka reliéfní st?na z to?ené glazované keramiky
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.783613, 18.259786
 • ?tvr? Hrab?vka
 • Lokalizace kv?tinová sí? na sídlišti Letišt? (p?esná lokalizace nezjišt?na)