Jana Chrásková: ?ardiniéry

 • Název ?ardiniéry
 • Dílo zaniklé
 • Autor Jana Chrásková
 • Vznik 1978–1982
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ ?ardiniéra
 • Materiál keramika
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka nejisté, kde vlastn? stálo, roku 1986 se hovo?í o nutnosti p?emíst?ní k jinému objektu z d?vodu zm?ny stavebního projektu
 • Zdroj ZAO Dílo; AMO Dílo
 • Sou?adnice 49.827830, 18.259419
 • ?tvr? Mariánské Hory
 • Lokalizace u budovy tranzitní úst?edny
 • zdroj: ZAO Dílo
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula