Eva Krystynová, Bohumír Krystyn: Mládí, ?ivot, p?íroda

 • Název Mládí, ?ivot, p?íroda
 • Autor Eva Krystynová Bohumír Krystyn
 • Vznik 1987
 • Typ dekorativní st?na
 • Materiál keramika
 • Stav dobrý, zastín?no informa?ní tabulí
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka rozm?ry 210 x 980 cm; zakázku získala Eva Krystynová, av?ak v pr?b?hu realizace zem?ela (13. 10. 1987) a práci dokon?il její man?el Bohumír Krystyn
 • Zdroj ZAO Dílo; Eva Krystynová. Výb?r z výtvarné tvorby. Ostrava 1988; ?PA?KOVÁ, Eva ? ??ASTNÁ, Marie ? IVÁNEK, Jakub: Univerzita a um?ní. Um?lecká díla ve ve?ejném prostoru V?B-TUO / Art on Campus. The Public Art Collection at V?B-TUO. Ostrava 2017
 • Sou?adnice 49.834671, 18.163173
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace vstupní hala menzy VŠB-TUO
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek