Karel Št?tká?: Pr?myslová Ostrava

  • zdroj: ZAO Dílo
    datum: p?elom 70./80. let 20. století
    foto: Petr Sikula