Ji?í Babí?ek: Rodina

 • Název Rodina
 • Autor Ji?í Babí?ek
 • Vznik 1963–1969
 • Typ plastika
 • Materiál beton
 • Stav dobrý, zar?stá ke?em
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka realizace byla schválena 1966, dílo kolaudováno s uznáním kvality v srpnu 1967, ale osazeno a? 1969; monumentální model sochy vytvo?il Babí?ek u? mnohem d?íve ? byl vystaven na p?ehlídce tvorby severomoravských výtvarník? v Olomouci roku 1963; recenze Petra Holého na tuto výstavu v ?asopise ?ervený kv?t, která dílo inspirované výtvarnými názory Henryho Moora a Luciana Minguzziho vysoce ocenila, je doprovozena rovn?? celostránkovou fotografií plastiky
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná; Vose?ková; HOLÝ, Petr. Olomoucká konfrontace severomoravských výtvarník?. ?ervený kv?t 12/1963
 • Sou?adnice 49.789580, 18.251075
 • ?tvr? Hrab?vka
 • Lokalizace p?ed MŠ Mitušova 6
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: stav p?ed opravou
  datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: stav p?ed opravou
  datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • popis: stav p?ed opravou
  datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • popis: stav p?ed opravou
  datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • zdroj: ?ervený kv?t 12/1963
  popis: model plastiky z roku 1963