Vladimír Kýn: dekorativní sloupy

 • Název dekorativní sloupy
 • Dílo zaniklé
 • Autor Vladimír Kýn
 • Vznik 1963–1966
 • Zánik neov??eno
 • Typ designový prvek
 • Materiál sklo
 • Stav ???
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka sout?? 1964; dekorace byla zalo?ena na st?ídání matné ?erné omítky s lesklými ?ernými sklí?ky a keramickými st?epy; autorem Vladimír Kýn, a?koli zakázka byla vedena pod jménem jeho ?eny Jaroslavy Luke?ové
 • Zdroj ZAO Dílo; sd?lení Zde?ka Luke?e
 • Sou?adnice 49.787569, 18.254876
 • ?tvr? Hrab?vka
 • Lokalizace sál hotelového domu Hlubina
 • zdroj: poz?stalost Vladimíra Kýna a Jaroslavy Lukešové v dr?ení syna Zde?ka Lukeše
 • zdroj: poz?stalost Vladimíra Kýna a Jaroslavy Lukešové v dr?ení syna Zde?ka Lukeše
 • zdroj: poz?stalost Vladimíra Kýna a Jaroslavy Lukešové v dr?ení syna Zde?ka Lukeše