Ji?í Kaš?ák: robinsonádní h?išt? Vojáci

 • Název robinsonádní h?išt? Vojáci
 • Dílo zaniklé
 • Autor Ji?í Kaš?ák
 • Vznik 1978
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ d?tské h?išt?
 • Materiál d?evo
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  vzešlo ze sout??e ?asopisu Mladý sv?t "Hledáme dokonalý projekt", kde Kaš?ák?v návrh robinsonádního h?išt? Vojáci získal 2. cenu a následn? byl realizován na Klegov? ulici v Ostrav?-Hrab?vce; dle autora neprovedl objednavatel následné úpravy terénu,které m?ly být sou?ástí h?išt?, tak?e výsledná podoba nebyla zcela dle autorského zám?ru

 • Zdroj ZAO Dílo; D?tská h?i?t?... Pro d?ti! Uherské Hradi?t? 1980; https://moap.ostrava.cz/cs/o-moapu/media-a-zpravodajstvi/zpravodaj-centr...
 • Sou?adnice 49.787078, 18.262757
 • ?tvr? Hrab?vka
 • Lokalizace v prostoru ul. Klegova
 • zdroj: ZAO Dílo
  popis: proléza?ka Vojín s palisádou v pozadí
  datum: p?elom 70./80. let 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: ZAO Dílo
  popis: proléza?ka Vojín s palisádou v pozadí
  datum: p?elom 70./80. let 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: z knihy D?tská h?išt?... Pro d?ti!
  popis: dít? s detailem hlavy skluzavky Kaprál
  foto: Josef Velek
 • zdroj: z knihy D?tská h?išt?... Pro d?ti!
  popis: nákres skluzavky Kaprál od Ji?ího Kaš?áka
 • zdroj: archiv Ji?ího Kaš?áka
  popis: model skluzavek a proléza?ek a koloto?e pro h?išt?
 • zdroj: archiv Ji?ího Kaš?áka
  popis: model houpa?ek pro h?išt?
 • zdroj: z knihy D?tská h?išt?... Pro d?ti!
  popis: koloto? Plukovník
  foto: Josef Velek
 • zdroj: z knihy D?tská h?išt?... Pro d?ti!
  popis: palisáda
  foto: Josef Velek
 • zdroj: z knihy D?tská h?išt?... Pro d?ti!
  popis: houpa?ky ji? s ulomenou generálskou hlavou
  foto: Josef Velek
 • zdroj: z knihy D?tská h?išt?... Pro d?ti!
  popis: proléza?ka Vojín
  foto: Josef Velek