Václav Uruba: Strom ?ivota

 • Název Strom ?ivota
 • Autor Václav Uruba
 • Vznik 1967–1968
 • Typ reliéf
 • Materiál beton
 • Stav dobrý, nat?eno, ne p?íliš vhodná úprava okolí reliéfu
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka

  spolupráce arch. Hynek Vá?a; p?vodn? byla st?na s reliéfem v exteriéru (sou?ást zast?ešené venkovní chodby spojující jednotlivé pavilony, která byla asi v 80.–90. letech 20. století p?ebudována na vnit?ní chodbu se vstupní halou)

 • Zdroj ZAO Dílo; Ponzerová
 • Sou?adnice 49.787083, 18.259374
 • ?tvr? Hrab?vka
 • Lokalizace levá vstupní hala ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • popis: p?ed rekonstrukcí vstupní haly
  datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek