Otakar Schindler: robinsonádní h?išt?

 • Název robinsonádní h?išt?
 • Dílo zaniklé
 • Autor Otakar Schindler
 • Vznik 1975–1976
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ d?tské h?išt?
 • Materiál d?evo hlína
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka osazeno pro nep?ipravenost místa a? 1978; jednotlivé ?ásti h?i?t? tvo?ily ?plhadlo, beranidlo, houpa?ka, drak, kladiny a hradi?t? s palisádou
 • Zdroj ZAO Dílo; AMO Dílo
 • Sou?adnice 49.838460, 18.262648
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace h?išt? mezi bloky dom? na ul. Ahepjukova
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  datum: 70. léta 20. století (?)
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: ZAO Dílo
  datum: p?elom 70./80. let 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: ZAO Dílo
  datum: p?elom 70./80. let 20. století
  foto: Petr Sikula