Karel ?aluda: Motýl

 • Název Motýl
 • Autor Karel ?aluda
 • Vznik 1976–1980
 • Typ mozaika
 • Materiál sklo
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka sou?ást jednotné výzdoby mate?ských ?kol na sídli?ti Fifejdy II v podob? kruhových mozaik o pr?m?ru 130 cm; v pramenech se sice hovo?í o zhotovení keramické mozaiky, její? opravu m?la provád?t ihned po zhotovení kerami?ka Jana Chrásková, av?ak motiv stylizovaného motýla odpovídá
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná
 • Sou?adnice 49.839745, 18.264054
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace p?ed MŠ Lechowiczova
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek