Lumír ?merda: Zv?rokruh

 • Název Zv?rokruh
 • Dílo zaniklé
 • Autor Lumír ?merda
 • Vznik 1970
 • Zánik asi 90. léta 20. století
 • Typ dekorativní m?í? dekorativní st?na
 • Materiál kov sklo
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka dekorativní st?na byla vytvo?ena z ?akvárií? napln?ných na?ezanými sklenicemi prolo?enými mosaznými dráty, které tvo?ily znaky zv?rokruhu, uprost?ed st?ny se nacházelo kruhové kolo z mosazného drátu, jím? bylo mo?no otá?et; ?merda vytvo?il rovn?? neonové nápisy ?Budoucnost? a ?Zuzana? na budov?; d?licí st?na byla opravena autorem v roce 1979
 • Zdroj ZAO Dílo; sd?lil Lumír ?merda
 • Sou?adnice 49.840905, 18.178010
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace v restauraci Zuzana na ul. Heyrovského (v p?ízemí)
 • zdroj: archiv Lumíra ?merdy
 • zdroj: ZAO Dílo
 • zdroj: ZAO Dílo
 • zdroj: archiv Lumíra ?merdy
 • zdroj: archiv Lumíra ?merdy
 • zdroj: archiv Lumíra ?merdy
 • zdroj: ZAO Dílo
 • zdroj: ZAO Dílo
  popis: poškozená st?na p?ed opravou v roce 1978
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: ZAO Dílo
  popis: poškozená st?na p?ed opravou v roce 1978
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: ZAO Dílo
  popis: poškozená st?na p?ed opravou v roce 1978
  foto: Petr Sikula