Václav Uruba: Sm?rník

 • Název Sm?rník
 • Autor Václav Uruba
 • Vznik 1966–1969
 • Typ plastika
 • Materiál beton
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka socha stávala do b?ezna 2014 v p?edprostoru ?elezni?ního nádra?í v Haví?ov?, vzhledem k úmyslu m?sta Haví?ov sochu odstranit (deklarovalo její neopravitelnost) vznikla z ob?anské iniciativy petice na její záchranu, situace vyústila v zakoupení plastiky za symbolickou korunu spolkem D?l architektury a její odvoz do Ostravy na náklady p?íznivc? sochy z Ostravy i Haví?ova, následný prodej (op?t za korunu) Národnímu památkovému ústavu vedl k její oprav? a novému umíst?ní; instalace v Ostrav? prob?hla 17. ?ervence 2015; pam?tní desku p?ed sochou vytvo?ila ?árka Mikesková (viz heslo)
 • Zdroj ZAO Dílo; IVÁNEK, Jakub. Sm?rník v Haví?ov?, Václav Uruba a mizející sochy? Krásná Ostrava 1/2014; IVÁNEK, Jakub. Z deníku Sm?rníku aneb Jak to v?echno bylo a je. Krásná Ostrava 3/2015
 • Sou?adnice 49.832642, 18.276761
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace p?ed budovou Národního památkového ústavu na ul. Odboje
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  popis: p?vodní umíst?ní p?ed ?elezni?ním nádra?ím v Haví?ov?
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • popis: p?vodní umíst?ní v Haví?ov?
  datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: p?vodní umíst?ní v Haví?ov?
  datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek