Rudolf Prokop: dekorativní st?na

 • Název dekorativní st?na
 • Dílo zaniklé
 • Autor Rudolf Prokop
 • Vznik 1967
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ dekorativní st?na
 • Materiál malba
 • Stav nenalezeno
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka úprava st?ny za barovým pultem, O?i na st?n? vedle hudby, Kleopatra na ?elní st?n?; komise ocenila ?velmi kvalitní výsledek v p?sobení jak samotné malby, tak celého spojitého vysti?ení interiéru?; v letech 1987?88 se hovo?í o zna?ném po?kození malby v?etn? podkladu (zda bylo restaurováno, nevíme)
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.788727, 18.225216
 • ?tvr? Záb?eh nad Odrou
 • Lokalizace vinárna Kleopatra ve st?edisku Alexandrie, ul. Výškovická