Eva Kršková: Mladý ?ivot

 • Název Mladý ?ivot
 • Autor Eva Kršková
 • Vznik 1961
 • Typ plastika
 • Materiál um?lý kámen
 • Stav praskliny a obití znatelné i po oprav?
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka Vose?ková jako spoluautora uvádí K. Pavlise (?); p?íjmení autorky n?kdy uvád?no té? v podob? Krsková; toto?nou sochu vytvo?ila Kr?ková pro pra?ský park Stromovka, kde je v?ak dílo v ?alostném stavu (lavi?ka prasklá nap?l, mladíkovi ura?ena horní ?ást t?la, posprejováno)
 • Zdroj NA Dílo; ??astná; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.831419, 18.271048
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace sad Milady Horákové
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek