Rudolf Valenta: bez názvu / Konstruktivistická plastika

 • Název bez názvu / Konstruktivistická plastika
 • Autor Rudolf Valenta
 • Vznik 1967
 • Typ plastika
 • Materiál ocel
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka rozm?ry 390 x 370 x 300 cm; z Mezinárodního sympozia prostorových forem 1969; p?vodn? instalováno spolu s dal?ími sympozijními plastikami v Komenského sadech, roku 1974 p?emíst?no do Frýdlantu nad Ostravicí, kde bylo instalováno u koupali?t? poblí? motelu Panorama, roku 1994 p?evezeno zp?t do Ostravy, rekonstruováno a instalováno v sadu Milady Horákové; v roce 2016 posprejovaná plastika o?i?t?na okra?lovacím spolkem Za krásnou Ostravu a v zá?í a ?íjnu 2017 restaurována dle stavu z po?átku 90. let z grantových prost?edk? m?sta (p?íjemcem dotace kulturní spolek Fiducia)
 • Zdroj Mezinárodní sympozium prostorových forem. Ostrava 1995; ??astná
 • Sou?adnice 49.832582, 18.271435
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace sad Milady Horákové
 • P?vodn?
  Komenského sady, 702 00 Moravská Ostrava a P?ívoz, ?eská republika
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2020
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2011
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2011
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
  popis: p?vodní umíst?ní v Komenského sadech (v pozadí plastika Boljky)
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
  popis: p?vodní umíst?ní v Komenského sadech
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
  popis: p?vodní umíst?ní v Komenského sadech (v pozadí plastika Boljky)
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
  popis: p?vodní umíst?ní plastiky v Komenského sadech
  datum: konec 60. let 20. století
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
  popis: p?vodní umíst?ní plastiky v Komenského sadech
  datum: konec 60. let 20. století
 • zdroj: GVUO
  popis: p?vodní umíst?ní v Komenského sadech
  foto: Jan Palkovský
 • zdroj: GVUO
  popis: po instalaci v sadu Milady Horákové (ješt? s nehotovou, chybnou barevností)
  foto: Hana ?íhalová
 • zdroj: Ostravské muzeum
  datum: 2. polovina 90. let 20. století
  foto: František ?ezní?ek