Otto Cienciala: bez názvu / ?ivý sloup

 • Název bez názvu / ?ivý sloup
 • Autor Otto Cienciala
 • Vznik 1969
 • Typ plastika
 • Materiál litina
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka vý?ka 350 cm, pr?m?r válce 90 cm; z Mezinárodního sympozia prostorových forem 1969; p?vodn? instalováno spolu s dal?ími sympozijními plastikami v Komenského sadech, roku 1974 p?emíst?no do Frýdlantu nad Ostravicí a instalováno do parku za m?stským ú?adem, roku 1994 p?evezeno zp?t do Ostravy a instalováno v sadu Milady Horákové; v zá?í a ?íjnu 2017 o?i?t?no a impregnováno z grantových prost?edk? m?sta (p?íjemcem dotace kulturní spolek Fiducia)
 • Zdroj Mezinárodní sympozium prostorových forem. Ostrava 1995; ??astná
 • Sou?adnice 49.832104, 18.270823
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace sad Milady Horákové
 • P?vodn?
  Komenského sady, 702 00 Moravská Ostrava a P?ívoz, ?eská republika
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2020
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: GVUO
  popis: p?vodní umíst?ní v Komenského sadech
  foto: Jan Palkovský
 • zdroj: GVUO
  popis: instalace v sadu Milady Horákové
  datum: 1. polovina 90. let 20. století
  foto: Hana ?íhalová
 • zdroj: GVUO
  popis: instalace v sadu Milady Horákové
  datum: 1. polovina 90. let 20. století
  foto: Hana ?íhalová