Jerzy Jarnuszkiewicz: bez názvu / Obrazovka

 • Název bez názvu / Obrazovka
 • Dílo zaniklé
 • Autor Jerzy Jarnuszkiewicz
 • Vznik 1967
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ plastika
 • Materiál ocel
 • Stav zni?eno
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka rozm?ry 420 x 280 x 250 cm; z Mezinárodního sympozia prostorových forem 1967; p?vodn? instalováno spolu s dal?ími sympozijními plastikami v Komenského sadech, roku 1974 p?emíst?no na ul. Keramickou v Hru?ov? a po?kozeno, 1994 zni?eno, av?ak následn? z trosek rekonstruováno a roku 1995 instalováno v sadu Milady Horákové, tam se v?ak plastika z?ítila a zp?sobila smrtelnou nehodu, na?e? byla zlikvidována
 • Zdroj Mezinárodní sympozium prostorových forem. Ostrava 1995; ??astná
 • Sou?adnice 49.832161, 18.270083
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace sad Milady Horákové
 • P?vodn?
  Komenského sady, 702 00 Moravská Ostrava a P?ívoz, ?eská republika
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  popis: dílo instalované v sad? Milady Horákové
  datum: 2. polovina 90. let 20. století
  foto: František ?ezní?ek
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  popis: dílo instalované v sad? Milady Horákové
  datum: 2. polovina 90. let 20. století
  foto: František ?ezní?ek
 • zdroj: GVUO
  popis: p?vodní umíst?ní v Komenského sadech
  foto: Jan Palkovský
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
  popis: p?vodní umíst?ní v Komenského sadech
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
  popis: p?vodní umíst?ní v Komenského sadech
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
  popis: p?vodní umíst?ní díla v Komenského sadech
  datum: konec 60. let 20. století
  foto: neznámý
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
  popis: Jerzy Jarnuszkiewicz p?i zhotovování díla p?ed experimentální školou Vítkovic v Hrab?vce
  datum: 1967
  foto: neznámý
 • zdroj: GVUO
  popis: rozlo?ené zbytky p?ed renovací v 1. polovin? 90. let 20. století
 • zdroj: GVUO
  popis: b?hem instalace v sadu Milady Horákové
  foto: Hana ?íhalová