Konrád Babraj: dekorativní kv?tníky

 • Název dekorativní kv?tníky
 • Autor Konrád Babraj
 • Vznik 1977–1981
 • Typ ?ardiniéra
 • Materiál mramor
 • Stav vnit?ní kv?tníky odstran?ny, venkovní koryto v dobrém stavu
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka 2 kruhové kv?tníky ve vstupní hale pod schody a jedno podlouhlé koryto p?ed vstupem do budovy (to p?vodn? zamý?leno v mramoru); p?ed budovou m?la být umíst?na rovn?? socha ? nejd?íve se zamý?lel abstraktní dílo na nám?t atomového slunce s pou?itím úryvku básn?, pozd?ji zm?n?no na figurální plastiku Prométheus ? ta sice vznikla, ale byla nakonec instalována p?ed hotelem Atom (viz heslo)
 • Zdroj ZAO Dílo; AMO Dílo
 • Sou?adnice 49.820613, 18.267834
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace u vstupu do bývalého závodu 6 Vítkovických ?elezáren (jaderný výzkum)
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: ZAO Dílo
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: ZAO Dílo
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: ZAO Dílo
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula