Aleš Veselý: Modlitba za zem?elého / Kaddish

 • Název Modlitba za zem?elého / Kaddish
 • Dílo zaniklé
 • Autor Aleš Veselý
 • Vznik 1967–1968
 • Zánik 70.–80. léta 20. století
 • Typ plastika
 • Materiál ocel
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka z Mezinárodního sympozia prostorových forem 1967; 1969 zap?j?eno na p?ehlídku Socha a m?sto do Liberce, kde získal Veselý ocen?ní; od roku 1974 umíst?no na autorov? zahrad? ve St?edoklukách u Prahy; v minulosti zap?j?eno na ?adu krátkodobých výstav; socha pova?ována za jednu z nejvýznamn?j?ích plastik ?eského um?ní 2. poloviny 20. století; je sou?ástí architektonického projektu na nové St?edoevropské fórum p?i Muzeu um?ní Olomouc
 • Zdroj Mezinárodní sympozium prostorových forem. Ostrava 1995; ??astná
 • Sou?adnice 49.846219, 18.291961
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace Komenského sady
 • zdroj: archiv GVUO
  foto: Jan Palkovský