Václav Lokvenc: ?tená?ka / Zamyšlená

 • Název ?tená?ka / Zamyšlená
 • Autor Václav Lokvenc
 • Vznik 1958–1959
 • Typ reliéf
 • Materiál šamot
 • Stav dobrý, ale okolí degradováno výv?sními štíty obchodu
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka Vose?ková p?isuzuje autorství v textu bratr?m Kemrovým, u obrázku Vladimíru (patrn? správn? Ladislavu) Martínkovi, ??astná zase ztoto??uje s dílem Dívka s konví Zde?ka Jílka
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.844441, 18.287275
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace d?m ?. 65 na Sokolské t?íd?
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: reliéf p?ed vybudováním obchodu