Antonín Ivanský: Horník

 • Název Horník
 • Autor Antonín Ivanský
 • Vznik 1938–1939
 • Typ plastika
 • Materiál bronz
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka uvádí se, ?e plastika vznikla pro D?l Doubrava, ale instalována byla a? po válce, v roce 1947, p?ed ?editelstvím OKD; v Archivu OKD v?ak rovn?? korespondence týkající se zamý?lených plastik horníka a hutníka pro nástupní prostor Dolu Franti?ek v P?ívoze, které m?l provést práv? Ivanský; slavnostní odhalení plastiky na Proke?ov? nám. 28. 10. 1946; model plastiky ve sbírkách GVUO; zmen?ená verze v zákoutí vyslou?ilých soch v Landek parku v Pet?kovicích (viz heslo); 1998 byla socha z d?vodu úprav nám?stí p?esunuta o 2 metry; roku 1997 sochu Ivanský zpracoval do podoby reprezentativního p?edm?tu (daru) host?m OKD
 • Zdroj Archiv OKD (fond Severní dráha Ferdinandova); ??astná; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.841983, 18.289527
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace p?ed budovou bývalého ?editelství Ostravsko-karvinských dol? (p?vodn? Severní dráhy Ferdinandovy), Prokešovo nám.
 • datum: 2016
  foto: Roman Polášek
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea