Stanislav Holík, Ond?ej Géla, Jan Braunš, Jan Balner: Pocta hornictví / Vlakok??

 • Název Pocta hornictví / Vlakok??
 • Autor Stanislav Holík Ond?ej Géla Jan Braunš Jan Balner
 • Vznik 2013
 • Typ plastika
 • Materiál kov
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka práce 4 ková?? ? student? st?ední ?koly AVE ART; p?vodn? instalováno do?asn? na kruhový objezd p?ed Novou radnicí na Proke?ov? nám.; ohlá?ený termín od prosince 2013 do ?ervna 2014 byl posunut a plastika zmizela a? 28. 2. 2016; dílo vzbudilo pobou?ení zejména v um?lecké sfé?e (studentská práce instalovaná bez jakékoli sout??e na exponované místo ve m?st?); lidov? p?ezdíváno Vlakok??, Ko?ovlak ?i Ko?ovoz; 23. 9. 2016 Ko?ovoz opustil depozit m?sta a vydal se do vstupního prostoru Hlavního nádra?í v Ostrav?-P?ívoze
 • Zdroj TELA?ÍKOVÁ, Denisa. Ostrava dostala jako váno?ní dárek sochu hornictví, Bakalovi natruc. Novinky.cz, 7. 12. 2013
 • Sou?adnice 49.850473, 18.268232
 • ?tvr? P?ívoz
 • Lokalizace ostr?vek u trolejbusové zastávky Hlavní nádra?í
 • P?vodn?
  Sokolská t?. 447/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?eská republika
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek