Jaroslav Bro?: Laborato?

 • Název Laborato?
 • Autor Jaroslav Bro?
 • Vznik 1967–1968
 • Typ reliéf
 • Materiál mosaz
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka komise ocenila kultivované pojetí návrhu; v zápisech se hovo?í o kolaudaci výtvarného ?e?ení vstupního prostoru p?ístavby Pedagogické fakulty, zmi?uje se p?itom nevhodné umíst?ní díla, které má být p?emíst?no ? patrn? tedy p?emíst?no ze vstupní haly do sousední menzy
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.836407, 18.290181
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace menza Filozofické fakulty Ostravské univerzity
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek