Lumír ?merda: Orloj Sn?hurka / Pohádka / ?arovný les

 • Název Orloj Sn?hurka / Pohádka / ?arovný les
 • Dílo zaniklé
 • Autor Lumír ?merda
 • Vznik 1970–1971
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ orloj reliéf
 • Materiál d?evo (mod?ín)
 • Stav odstran?no a údajn? prodáno
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka

  kinetický reliéf s orlojem; 1981 autorem opraveno; v roce 2023 neúsp?šn? nabízeno v brn?nském auk?ní dom? (viz odkaz)

 • Zdroj ZAO Dílo; sd?lil Lumír ?merda; D?ev?né reliéfy Lumíra ?merdy. Praha 1982
 • Sou?adnice 49.834106, 18.290347
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace n?kdejší denní bar Sn?hurka v hotelu Imperial
 • zdroj: pam?tní kniha hotelu Imperial
 • zdroj: pam?tní kniha hotelu Imperial
 • popis: originální d?ev?né figurky v dr?ení autora
  datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: archiv Lumíra ?merdy
 • zdroj: archiv Lumíra ?merdy
 • zdroj: archiv Lumíra ?merdy
 • zdroj: archiv Lumíra ?merdy
 • zdroj: archiv Lumíra ?merdy
  popis: reliéf ?arovný les
 • zdroj: archiv Lumíra ?merdy
  popis: model detailu pro reliéf ?arovný les