Jaroslav Bro?: Pracovní úsilí a Mírový motiv

 • Název Pracovní úsilí a Mírový motiv
 • Autor Jaroslav Bro?
 • Vznik 1962–1963
 • Typ reliéf
 • Materiál šamot
 • Stav zv?tralý povrch, praskliny ve spárách i na keramických dílech, chyb?jící ?ást keramického dílu na obou reliéfech
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  sout?? na výzdobu Výškového domu Poruba 1962 (ú?astníci: Jaroslav Bro?, Otakar Beran, Edgar Beran)

 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná; ??astná Poruba
 • Sou?adnice 49.831991, 18.168372
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace ji?ní a severní vstup výškového domu na Havlí?kov? nám.
 • popis: ji?ní reliéf se siluetou výškového domu
  datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: ji?ní reliéf
  datum: 2021
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: severní reliéf
  datum: 2021
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: severní reliéf
  datum: 2021
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: severní reliéf
  datum: 2021
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: ji?ní reliéf
  datum: 2021
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: ji?ní reliéf
  datum: 2021
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: ji?ní reliéf
  datum: 2021
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: severní reliéf
  datum: 2020
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: ji?ní reliéf
  datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek