Otakar Schindler: dekorativní st?na

 • Název dekorativní st?na
 • Autor Otakar Schindler
 • Vznik 1961–1964
 • Typ dekorativní st?na reliéf
 • Materiál keramika
 • Stav zne?išt?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná; HOLÝ, Petr. Malá výtvarná recenze. ?ervený kv?t 12/1964
 • Sou?adnice 49.835564, 18.293656
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace náro?í polyfunk?ního domu ve východním rohu Masarykova nám.
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek