Alois Fišárek: Pov?ry, pohádky, okouzlení

 • Název Pov?ry, pohádky, okouzlení
 • Dílo zaniklé
 • Autor Alois Fišárek
 • Vznik 1959–1961
 • Zánik 90. léta 20. století
 • Typ dekorativní st?na
 • Materiál dural
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka rozm?r 375 x 478 cm; technika leptání do hloubky poloduralových desek
 • Zdroj NA Dílo; Vose?ková; STRAKO?, Martin. Architektura a program Domu kultury m?sta Ostravy v historických souvislostech. In Bílá lo? uprost?ed Ostravy 1961?2011. Ostrava 2011
 • Sou?adnice 49.830927, 18.272020
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace proscénium bývalého Loutkového divadla
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 2. polovina 60. let 20. století
  foto: Zden?k Menec