Vladimír Janoušek: Pegas / Letící stroje

 • Název Pegas / Letící stroje
 • Autor Vladimír Janoušek
 • Vznik 1970–1971
 • Typ plastika
 • Materiál ocel nerezová
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka komise ocenila výtvarnou kvalitu díla, investor a u?ivatel projevili velkou spokojenost s výsledkem
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná; POPELOVÁ, Lenka ? ?PA?KOVÁ, Eva (eds). Sv?t architektury a divadla. Architekt Ivo Klime?. Praha 2014
 • Sou?adnice 49.832355, 18.290956
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace slu?ební vchod Divadla Antonína Dvo?áka
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  popis: p?vodní umíst?ní p?ed dostavbou divadla v 90. letech
  datum: 90. léta 20. století
  foto: František ?ezní?ek