Old?ich Fidrich: d?tská proléza?ka

 • Název d?tská proléza?ka
 • Dílo zaniklé
 • Autor Old?ich Fidrich
 • Vznik 1964–1965
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ plastika
 • Materiál beton
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka vý?ka 2,8 m; skluzné plochy z hlazeného terasa
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.833527, 18.177808
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace n?kdejší MŠ Vítkovických ?elezáren, dnes MŠ Sokolovská
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: vý?ez z fotografie zobrazující proléza?ku
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: zahrada MŠ
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Petr Sikula