Vyslou?il Architekti, Petr Szyroki, Lukáš Dvorský, Tomáš Arnošt: Galerie Piazzetta

 • Název Galerie Piazzetta
 • Autor Vyslou?il Architekti Petr Szyroki Lukáš Dvorský Tomáš Arnošt
 • Vznik 2018
 • Typ plastika
 • Materiál beton ocel
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka venkovní galerie pro t?i socha?ské objekty je sou?ástí architektonické koncepce piazzetty vytvo?ené studiem Ond?eje Vyslou?ila; exponáty mají být obm??ovány; prvními vystavenými pracemi se staly roku 2018 plastiky t?í student? Fakulty um?ní Ostravské univerzity (Petr Szyroki: Chytil m?síc; Tomá? Arno?t: Ostravská Medúza, Luká? Dvorský: ?ivotní prostor)
 • Sou?adnice 49.834985, 18.287926
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace piazzetta na Nádra?ní ul. nedaleko tramvajové zastávky Elektra
 • popis: Petr Szyroki: Chytil m?síc, 2018
  datum: 2018
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: Tomáš Arnošt: Ostravská Medúza, 2018
  datum: 2018
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: Lukáš Dvorský: ?ivotní prostor, 2018
  datum: 2018
  foto: Jakub Ivánek