Jaroslav Koléšek: Tlapákovo náro?í

 • Název Tlapákovo náro?í
 • Autor Jaroslav Koléšek
 • Vznik 2017
 • Typ pam?tní deska reliéf
 • Materiál bronz
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka pam?tní deska Rudolfu Tlapákovi, ?editeli ?eského gymnázia a osv?tovému pracovníkovi, po n?m? nesla ulice po druhé sv?tové válce jméno; budova na reliéfu znázor?uje p?vodní podobu gymnázia; vznik inicioval ?editel gymnázia Ladislav Vasevi?; m?sto Ostrava p?isp?lo na pam?tní desku ?ástkou 135 tisíc K?; slavnostn? odhaleno 28. zá?í 2017
 • Sou?adnice 49.839103, 18.290957
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace na náro?í budovy Mati?ního gymnázia (k?í?ení ulic Dr. Šmerala a Mati?ní)
 • datum: 2018
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2018
  foto: Jakub Ivánek