Augustin Handzel: Akt

 • Název Akt
 • Autor Augustin Handzel
 • Vznik 30. léta 20. století (?)
 • Typ plastika
 • Materiál um?lý kámen
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka p?vodn? výzdoba vily na Ostravici, která ve 2. polovin? 20. století slou?ila jako za?kolovací a rekrea?ní st?edisko Ostravských vodáren a kanalizací; p?i prodeji vily v novém tisíciletí byla plastika p?enesena do areálu vodáren v Ostrav?
 • Sou?adnice 49.823960, 18.235183
 • ?tvr? Nová Ves
 • Lokalizace areál vodárny v Nové Vsi
 • datum: 2018
  foto: Ludmila Janoušková
 • foto: Ludmila Janoušková