Jaromír Cimbalník: ?lov?k ve výrobním procesu chemie a Chemie jako progresivní zdroj hodnot moderní spole?nosti

 • Název ?lov?k ve výrobním procesu chemie a Chemie jako progresivní zdroj hodnot moderní spole?nosti
 • Dílo zaniklé
 • Autor Jaromír Cimbalník
 • Vznik 1986
 • Zánik neov??eno
 • Typ dekorativní st?na
 • Materiál malba
 • Stav nezp?ístupn?no
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka nást?nné panneau o velikosti 280 x 150 cm, nást?nné ter?e o velikosti 280 x 160 cm; jedno dílo putovalo do místnosti 118, druhé do místnosti 405 dispe?inku MCHZ
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.834957, 18.232544
 • ?tvr? Mariánské Hory
 • Lokalizace dispe?ink Moravských chemických závod? (dnes BorsodChem)
 • zdroj: ZAO Dílo
  popis: ?lov?k ve výrobním procesu chemie
 • zdroj: ZAO Dílo
  popis: ?lov?k ve výrobním procesu chemie, detail
 • zdroj: ZAO Dílo
  popis: ?lov?k ve výrobním procesu chemie, detail
 • zdroj: ZAO Dílo
  popis: ?lov?k ve výrobním procesu chemie, detail
 • zdroj: ZAO Dílo
  popis: Chemie jako progresivní zdroj hodnot moderní spole?nosti
 • zdroj: ZAO Dílo
  popis: Chemie jako progresivní zdroj hodnot moderní spole?nosti, detail
 • zdroj: ZAO Dílo
  popis: Chemie jako progresivní zdroj hodnot moderní spole?nosti, detail