Václav Kábrt: d?tské h?išt?

 • Název d?tské h?išt?
 • Dílo zaniklé
 • Autor Václav Kábrt
 • Vznik 1977–1978
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ d?tské h?išt?
 • Materiál d?evo
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka osazeno opo?d?n? pro nep?ipravenost stavebního místa
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.779953, 18.225441
 • ?tvr? Výškovice
 • Lokalizace sídlišt? Výškovice I (p?i ul. 29. dubna)
 • zdroj: ZAO Dílo
  popis: nákres d?tského h?išt? p?ed realizací
 • zdroj: soukromá sbírka