Otakar Schindler: Indiánská vesni?ka

 • Název Indiánská vesni?ka
 • Dílo zaniklé
 • Autor Otakar Schindler
 • Vznik 1971–1972
 • Zánik ???
 • Typ d?tské h?išt?
 • Materiál d?evo
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka pro nep?ipravenost stavební parcely definitivn? osazeno a? 1973; objednavatel vyslovil uspokojení s dosa?eným výsledkem
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.835316, 18.182014
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace nám. Dru?by
 • zdroj: ZAO Dílo
  datum: p?elom 70./80. let 20. století
  foto: Petr Sikula