Eduard Ov?á?ek: Mým zám?rem je nemít zám?r

 • Název Mým zám?rem je nemít zám?r
 • Autor Eduard Ov?á?ek
 • Vznik 1965
 • Typ reliéf
 • Materiál kov
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka název díla tvo?í citát Johna Cage; bylo instalováno roku 2014 jako p?ipomínka 50. výro?í vystoupení Merce Cunninghama, Johna Cage a Roberta Rauschenberga v Divadle Antonína Dvo?áka, které tehdy inspirovalo autora k vytvo?ení reliéfu
 • Sou?adnice 49.832708, 18.290898
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace vstupní foyer Divadla Antonína Dvo?áka
 • datum: 2016
  foto: Roman Polášek
 • popis: situace ve foyer
  datum: 2016
  foto: Roman Polášek