Eduard Ov?á?ek: K?í? a báse? z jedenácti slov

 • Název K?í? a báse? z jedenácti slov
 • Autor Eduard Ov?á?ek
 • Vznik 2015–2016
 • Typ reliéf
 • Materiál ocel
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka reliéfní k?í? s perforací v podob? opakujícího se výrazu INRI na zdi nalevo od vstupu (v noci podsvícený) a báse? o 11 slovech vytvo?ená stejnou technikou na t?ech vn?j?ích stranách st?í?ky nad vstupním schodi?t?m; báse? vychází z Ov?á?kova textu 10 slov, který slo?il v roce 1961, ale na ?ádost t?ebovického fará?e byla roz?í?ena o jedno slovo ? výsledná podoba zní: ?ENA MU? LÁSKA DÍT? / VODA VÍNO CHLÉB DOMOV / VÍRA NAD?JE B?H
 • Sou?adnice 49.834639, 18.192761
 • ?tvr? T?ebovice
 • Lokalizace vstupní pr??elí fary
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek