Rudolf Kouba: D?tský sv?t

 • Název D?tský sv?t
 • Dílo zaniklé
 • Autor Rudolf Kouba
 • Vznik 1984
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ d?tské h?išt?
 • Materiál d?evo
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka h?i?t? m?lo slou?it nácviku prostorové koordinace d?tí lé?ených pro vadu zraku v p?ilehlém ortoptickém odd?lení
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.831050, 18.156757
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace park Fakultní nemocnice (za budovou odd?lení pro d?ti s vadami zraku)
 • zdroj: ZAO Dílo
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: ZAO Dílo
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula