Ctirad Stehlík: Sov?tská m?sta

 • Název Sov?tská m?sta
 • Dílo zaniklé
 • Autor Ctirad Stehlík
 • Vznik 1979
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ reliéf
 • Materiál keramika
 • Stav dle u?itého motivu lze p?edpokládat odstran?ní brzy po roce 1989
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka 15 reliéf? o rozm?rech cca 30 x 90 cm; motivicky m?ly na ?ádost objednavatele zobrazovat symboly Moskvy a jiných sov?tských m?st
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.834134, 18.290286
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace interiér n?kdejší restaurace Moskvanka v hotelu Imperial